Deltagerliste 2022

 

Rikkes halvmatahon nr.100 21.juni

HALVMARATHON

Rikke Steengaard
Helle Aatofte Rasmussen
Pia Holst
Bo Kjems
Torben Regni Nielsen
Allan Christensen
Marianne Rasmussen
Jens Rasmussen
Nancy Weisbjerg
Frank Christensen
Ulla Due Lange
Pernille Arbjerg
Rikke Haulrik Ruby
Anne Marie Harbo
Lars Powerman
Marlene Vestergaard
Frank Sievers
Lasse Christensen
Ulrik Buur Lauridsen
Kristinha Boel Hansen
Jeanett Bonde Jørgensen
Niels Rossen

MARATHON


Påskeløb
Fredag den 15.04.2022 kl. 9.00 Marathon og halvmarathon
start Strømøvænget 11, 5500 Middelfart

HALVMARATHON
Rikke Steengaard
Helle Aatofte Rasmussen
Charlotte Kauzmann
Frank Sievers
Heidi Sonne Domino
Marlene Vestergaard Sørensen
Bo Kjems
Allan Christensen
Kim Grau
Anne Marie Harbo
Frank Christensen
Stine Price
Martin Price
Torben Regni Nielsen
Flemming Eriksen
Eva Schultz
Jens Rasmussen
Peter Falk
Michael Verner
Søren Rosenkilde
Mette Simonsen
Kenneth
Søren Rasmussen
Eicke Warncke
Jan Steen
Vivi Eriksen
Jeanett Jørgensen
Jesper Jørgensen
John Højmark
Allan Pihl
Louise Lillelund
Søren E. Pedersen
Tina Merete Nielsen
Trine Boldt
Anne Brandt
Sussi Gidmundsen

MARATHON
Ole Toft
Esben Mendieta- Schmidt
Jørgen Mallerup-Madsen
Steen Christensen
Marie Filskov
Per Snedker
Nicky Krogsøe
René Rasmussen

MARATHON

 

Fyraftenløb Tirsdag den 05.04.2022 kl. 17
Marathon og halvmarathon
Start. Strømøvænget 11, 5500 Middelfart

HALVMARATHON
Rikke Steengaard
Stine Price
Martin Price
Frank Sievers
Niels Rossen'
Jeanett Bonde Jørgensen
Helle Aatofte Rasmussen
Charlotte Kauzmann
Lars Powermann
Frank Christensen
Bo Kjems
Nancy Weisbjerg
Henrik Sødequist
Nicolai Møller
MARATHON

MARATHON

Juleløb

Søndag den 5.december kl. 9.00 Marathon kl: 10.00 halvmarathon
Start: Strømøvænget 11, 5500 Middelfart

HALVMARATHON
Rikke Steengaard 
René Ovesen (udgår)
Anna Marie Harbo
Lars Powerman
Helle Aatofte Rasmussen
Pia Holst
Torben Regni Nielsen
Sussi Gudmundsson
Charlotte Kauzmann
Michael Jepsen
Mikkel Palmer
Frank Sievers
John Michael Jensen
Malene Wolff
Steen Kaadekildelun Jørgensen
Jan Pharao
Peter Asmussen
Henrik Schulz
Michelle Kammer Degner
Teddy Ingemann Christensen
Bo Kjems

 

MARATHON
Mette Kalum
Trine Dydensborg
Jens Mogensen
Ulrik Pihl
Maud Hjortshøj

 


Efterårsløb - for at hjælpe Helle

Torsdag den 28.oktorber kl. 17. Halvmarathon
Start: Strømøvænget 11, 5500 Middelfart
Rikke Steengaard
Helle Aatofte Rasmussen
Erik Mousten
Niels Rossen
Charlotte Kurzmann (stiller ikke op)
Vivi Eriksen
Anni Brunebjerg
Anna Marie Harbo
Eicke Warncke
Marlene Vestergaard
Mikkel Palmer 
Christina Fuglsbjerg
Allan Dall-Jørgensen
Lars Powerman
Bo Kjems
Tommy Schallert
Lasse Christensen
Louise Skovvang
Allan Christensen
Heine Worm
Frank B. Sievers

 

Rikkes nr. 50

Torsdag den 19/8-2021 kl. 18 halvmarathon           
Start: Strømøvænget 11, 5500 Middelfart
Rikke Steengaard
Erik Mousten
Charlotte Kurzmann
Anna Marie Harbo
Marianne Rasmussen
Vivi Eriksen
Anni Brunebjerg
Allan Christensen
Birthe Irene Grooss

 

 

Snart ferie
løb D. 30/6 - 2021 kl. 18.00 Halvmarathon
Start: Strømøvænget 11, 5500 Middelfart

Rikke Steengaard
Rikke Haulrik Ruby
Marianne Rasmussen
Malene Wolff John Jensen
Marlene Sørensen
Frank Sievers
Gitte Askær
Jimmy Nielsen
Jacob Venø
Brian Venø
Allan Christensen
Pia Holst

Maj løb
D. 19/5-2021 kl. 18.00 Halvmarathon
Start: Strømøvænget 11, 5500 middelfart


Rikke Steengaard
Rene' Leth Christensen
Tommy Schallert 
Lisbeth Bente Saxtorph
Jenny Mørk Kjær
Henrik Skov Uth
Karen Gad
Hans Renkwitz
Lasse Christensen
Niels Rossen
Jens Møller
Ulla Due Lange
Lena Haubjerg Mortensen
Jan Henriksen
Kim Hammerich
Vivi Eriksen
Anni Brunebjerg